Nasze usługi

Oferta producenta z Rzeszowa

Komórki lokatorskie

W nowoczesnym budownictwie powszechnie stosowaną opcją są aktualnie komórki lokatorskie, które pełnią rolę dodatkowej przestrzeni magazynowej dla właścicieli mieszkań. Są one wydzielone z właściwej powierzchni mieszkalnej, co sprawia, że przedmioty, narzędzia czy urządzenia, które nie są nam niezbędne na co dzień, mogą być właśnie przechowywane w komórkach lokatorskich. Pozwalają one również swobodnie chować w tej przestrzeni chociażby rowery.

Oferowane przez nas komórki lokatorskie zapewniają także bardzo dobrą wentylację w ich wnętrzu. Nieustanna cyrkulacja powietrza przekłada się na wyeliminowanie ryzyka powstawania wilgoci, która mogłaby być katastrofalna w skutkach dla przechowywanych przedmiotów. Dzięki temu nasz klient zyskuje możliwość składowania w pomieszczeniu nie tylko rowerów, narzędzi oraz innego sprzętu, ale także kartonów z ozdobami świątecznymi, czy pamiątkami. Pełna ergonomia

Komórki lokatorskie – Oferta producenta z Rzeszowa – DR Construct

Przygotowaliśmy dwa rodzaje pomieszczeń, które są zróżnicowane pod względem wymiarów, dzięki czemu będą one mogły być dopasowane do możliwości przestrzennych, ale także potrzeb naszych klientów. Ich montaż jest bardzo szybki, a zastosowane ścianki ażurowe są jednocześnie bardzo wytrzymałe, jak i niezwykle efektowne. Wychodzimy z założenia, że pomieszczenie gospodarcze, mimo swojej funkcji magazynowej, może być wykonane nadzwyczaj estetycznie. Takie też konstrukcje proponujemy naszym klientom – wytrzymałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz w pełni designerskie.


Niewielka grubość ażurowych ścianek naszych komórek lokatorskich to także możliwość lepszego wykorzystania dostępnego miejsca. Są doskonałą alternatywą dla klasycznych, betonowych ścian działowych, które zabierają o wiele więcej przestrzeni. Zamiast murowanego schowka warto zdecydować się na komórkę lokatorską wykonaną ze stalowych elementów, gdyż przekłada się to na stworzenie o wiele bardziej ergonomicznego pomieszczenia. Stanowi ono tak samo skuteczne zabezpieczenie dla przechowywanych przedmiotów, a dodatkowo realizacja przedsięwzięcia jest zdecydowanie szybsza i mniej kosztowna.

Komórka lokatorska Typ MGW-S

System Podziału Pomieszczeń MGW-S

Sporą funkcjonalnością odznaczają się komórki lokatorskie wykonane w rodzaju MGW-S, przede wszystkim ze względu na wykorzystanie lameli z właściwie dobranymi odstępami, wynoszącymi mniej więcej 35 mm. W ten sposób każdy użytkownik zachowa swoją prywatność, ale również umożliwi to właściwą wentylację tej przestrzeni.

Komórka lokatorska Typ MGW-G

System Podziału Pomieszczeń MGW-G

W ramach możliwości MGW-G klienci mogą otrzymać komórki lokatorskie, w których podstawami są profile „C”, z których każdy charakteryzuje się wielkością wynoszącą 38×18 mm. Zastosowano w nich również elementy mające na celu zwiększenie wytrzymałości całego układu, a także poszczególnych lameli.

W blokach wielorodzinnych, zarówno tych starszych, jak i nowo wybudowanych, zazwyczaj właściciele mieszkań mają do swojej dyspozycji przypisaną do numeru mieszkania komórkę lokatorską.

Jest to miejsce, które według prawa, w myśl ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994, ma charakter pomieszczenia przynależnego do mieszkania – nawet, jeśli nie jest ono usytuowane bezpośrednio przy mieszkaniu, a np. w piwnicy bądź innym wydzielonym obszarze na terenie obiektu.

Art. 2 punkt 2 ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994:

„Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.”

Art. 2 punkt 2 ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994:

„Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej „pomieszczeniami przynależnymi”.

Czym jest komórka lokatorska (pomieszczenie przynależne) – część składowa lokalu mieszkalnego?

Część składowa, czyli np. garaż, komórka lokatorska czy piwnica to takie pomieszczenie, które przynależy bezpośrednio do mieszkania i charakteryzuje się brakiem odrębnego prawa własnościowego. Nie może więc podlegać sprzedaży jako samoistna przestrzeń – zawsze idzie w parze z lokalem mieszkalnym, nawet jeżeli nie znajduje się ono w jego bliskim sąsiedztwie, np. za ścianą.

Zgodnie z treścią art. 47 Kodeksu cywilnego, część składowa co do zasady nie może być odłączona od rzeczy (mienia, tj. mieszkania), więc nie podlega zbyciu i stanowi własność osoby posiadającej mieszkanie.

Czy przynależność części składowej mieszkania zgodnie z prawem powinna być uwzględniona w dokumentach?

Prawo własności komórki lokatorskiej wynika z zapisów w księgach wieczystych, gdzie poza podstawowymi informacjami na temat samego mieszkania (liczby izb oraz ich charakteru, przeznaczenia), znajdziemy też dane dotyczące pomieszczeń przynależnych.

W starym budownictwie standardowym rozwiązaniem było przypisywanie jednej komórki lokatorskiej do jednego mieszkania. Tego typu pomieszczenia zazwyczaj lokowane były na najniższej kondygnacji i stanowiły nieodłączną część każdego z mieszkań.

W przypadku budynków deweloperskich, zwłaszcza tych najnowszych, często można spotkać się z sytuacją, gdzie komórka lokatorska stanowi odrębną nieruchomość, którą kupujący może nabyć dodatkowo – ma ona zupełnie inny charakter prawny. Wówczas konieczne może być założenie odrębnej księgi wieczystej, a zbycie takiego obiektu jest możliwe na tych samych zasadach, co w przypadku domów, mieszkań czy powierzchni garażowych.